Aktuálne znovuotvorenie kostolov v rámci uvoľňovania protipandemických opatrení má pre pravoslávnych veriacich symbolický význam. Od budúceho týždňa vstupujú do takzvaného strastného týždňa končiaceho sa Veľkou nocou. Duchovný správca Pravoslávnej cirkevnej obce Snina Igor Kerekanič v tejto súvislosti hovorí „o nasýtení hladných v správny čas“.

„Veriaci boli hladní po tom, aby sa mohli zúčastniť na bohoslužbe, aby sa mohli modliť v chráme. Keď som hladný a pozerám sa na reláciu o varení, budem stále hladný, i keď mi tam navaria pekné jedlo. Účasť veriacich na bohoslužbách v chráme je nenahraditeľná, v chráme pristupujeme k cirkevným tajomstvám a práve tam na veriacich najviac zostupuje milosť Svätého Ducha,“ priblížil pre TASR reakcie veriacich na možnosť opäť sláviť bohoslužby priamo v chrámoch. Ako doplnil, ich radosť, ako aj radosť duchovných je o to väčšia, že znovuotvorenie chrámov prichádza v čase, keď sa pravoslávna cirkev pripravuje na najväčšie kresťanské sviatky. „Bohoslužby, ktoré sa slávia počas strastného týždňa, sú iné, ako počas iného cirkevného obdobia, preto je veľmi potrebné byť priamo účastný na bohoslužbách,“ ozrejmil.

Podľa Kerekaničových slov sa počet veriacich, ktorí počas prvých pracovných dní otvorenia chrámov využili možnosť osobne sa zúčastniť na bohoslužbách, pohybuje aktuálne v desiatkach, preto s dodržiavaním  protipandemických opatrení nie sú zatiaľ žiadne problémy. „Horšie to bude, už keď sa to neuvoľní na samotný sviatok, to už potom v chráme tí ľudia nebudú môcť byť. Budú musieť byť vonku,“ skonštatoval s tým, že obdobie Veľkej noci je tradične čas, keď pravoslávne chrámy navštevuje najviac veriacich.

Pretrvávajúca pandémia ovplyvnila aj spôsob, akým pravoslávni prijímajú sviatosť Eucharistie. „Prijímame pod obojím, lyžičkou. Keďže to teraz nemôžeme takto vykonávať, prijímanie dávame len individuálne,“ priblížil Kerekanič s tým, že tak robia napríklad pri zaopatrení chorého, či po individuálnych spovediach.

Ako duchovný dodal, cirkev bude i napriek znovuotvoreniu chrámov pokračovať aj v sprostredkovávaní bohoslužieb prostredníctvom vizuálnych či zvukových záznamov. „Dosť veľa ľudí je v stave, že sú práve chorí, že majú covid, alebo sú v karanténe, alebo ešte nevládzu prísť osobne,“ vysvetlil.

(tasr)