Na základe výskumov Eurostatu možno predpokladať, že počet ľudí nad 65 rokov do roku 2050 stúpne o 28,5 percenta. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie závisí zdravie a nezávislosť ľudí vo vyššom veku na kvalite ich fyzického a sociálneho prostredia. Problematiku bývania priateľského k veku skúmajú aj vedci a vedkyne z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied (SAV) a Fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave v projekte DESIRE – Design for all Methods to Create Age Friendly Housing. TASR o tom informovala hovorkyňa SAV Katarína Gáliková.

Pre aktívne a zdravé starnutie je kľúčovou podmienkou kvalita bývania. Veľká časť bytového fondu v Európskej únii však nie je navrhovaná ani prispôsobená potrebám starších ľudí. Táto situácia ponúka odborníkom z oblasti stavebníctva, nábytkárstva či interiérového dizajnu príležitosť zapojiť sa do zmeny kvality bývania. Odborníci tvrdia, že inovatívne riešenia je však nevyhnutné presadiť už na úrovni výučby a odborného vzdelávania.

Projekt programu Erasmus+ DESIRE spojil odborníkov v stavebnom priemysle a v odvetví interiérového vybavenia zo Slovenska, Španielska, Portugalska a Slovinska. Cieľom projektu je vytvárať alebo prispôsobovať bývanie tak, aby starší ľudia a ich rodinní príslušníci mali pocit komfortu a samostatnosti v domácom prostredí.

Na ukotvenie problematiky starnutia a inkluzívneho materiálneho prostredia z antropologickej perspektívy sa v projekte sústreďujú vedkyne Ľuba Voľanská a Soňa G. Lutherová z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV. „V marci sme spolu s tímom zo STU, koordinujúcim partnerom celého projektu, zorganizovali dva medzinárodné workshopy s viac ako 30 expertmi z oblasti sociálnych vied z rozličných krajín Európy, ako aj dva workshopy s domácimi expertmi na dizajn a zástupcami z politicko-ekonomickej sféry. V diskusiách sme definovali kľúčové problémy, ktoré potvrdili aktuálnosť a pálčivosť výskumnej témy,“ vysvetlila antropologička Lutherová.

Tím z Fakulty architektúry a dizajnu STU, ktorý tvorí Veronika Kotradyová, Zuzana Čerešňová a Mária Šimková spolu s ďalšími členmi Výskumného a školiaceho centra bezbariérového navrhovania – CEDA, sa venuje koncepciám priestoru podporujúcim inklúziu, zohľadňujúc diverzitu ľudí, ako aj ich sociálnu interakciu a celkový komfort až s presahom do ergonómie výrobkov priateľských k veku.

(tasr)