Ministerstvo spravodlivosti SR investuje 1,15 milióna eur na prevádzku Elektronického súdneho spisu. Suma vystačí na štyri roky prevádzky.

Vyplýva to zo zmluvy, ktorú rezort spravodlivosti uzavrel so spoločnosťou BSP Softwaredistribution.

„Cena za služby podpory prevádzky je stanovená vo forme mesačného paušálu vo výške 20 000 eur bez DPH,“ doplnilo ministerstvo. Mesačný paušál pokrýva všetky náklady poskytovateľa v rámci služieb podpory prevádzky informačného systému. „Poskytovateľ nemá právo požadovať zvýšenie mesačného paušálu,“ vyplýva zo zmluvného vzťahu. Dodávateľ bude zastrešovať úpravy systému, ktoré nie je možné realizovať na úrovni odboru prevádzky informačných systémov MS SR.

Zároveň sa spoločnosť zaviazala ministerstvu počas trvania zmluvy poskytovať služby rozvoja ESS. „Zahŕňajú zmeny funkčnosti informačného systému, ktoré vyplývajú z legislatívnych zmien alebo z novovzniknutých potrieb objednávateľa, zmeny funkčnosti, konfigurácie a nastavení informačného systému, ktoré sú vynútené novými zmenami prevádzkového prostredia,“ spresňuje MS SR. Maximálna cena za služby rozvoja ESS je 864 000 eur (vrátane DPH). „Ak v období trvania zmluvy nedôjde k potrebe čerpania služieb rozvoja a jeho objednania, táto suma sa poskytovateľovi nevypláca,“ doplnilo ministerstvo.

Rezort spravodlivosti priblížil, že informačný systém ESS v súčasnosti zabezpečuje základné funkcionality potrebné na poskytovanie, správu a archiváciu spisu v elektronickej podobe. Dokumenty môžu byť do úložiska doručené cez elektronické schránky alebo ako papierové podania na podateľňu. „Tieto sú následne skenované v centrálnom skenovacom module,“ spresnilo MS SR. Do informačného systému majú prístup súdy, sudcovia, oprávnení súdni úradníci a administrátori. Verejnosť do ESS prístup nemá.

(tasr)