V roku 2020 predstavovali celkové výdavky súdnictva 270,74 milióna eur, čo je o 14,16 milióna eur viac ako rok predtým. Celkové príjmy súdnictva boli v roku 2020 na úrovni 11,63 milióna. Je to o 154.246 eur viac ako v roku 2019. Vyplýva to zo Správy o plnení príjmov a čerpaní rozpočtových prostriedkov súdnictva na rok 2020, ktorú v utorok vzala na vedomie Súdna rada SR na svojom zasadnutí.

Vyššie výdavky sú podľa rezortu spravodlivosti spôsobené predovšetkým uvoľnením viazania kapitálových výdavkov z roku 2019, valorizáciou platov sudcov či bežnými transfermi výdavkov na súdne konania. Tiež dofinancovaním rozpočtu z dôvodu zvýšených výdavkov v súvislosti so zabezpečením výkonu práce v čase pandémie a refundáciou prostriedkov Európskej únie (EÚ).

Mzdové náklady mali na celkových výdavkoch vyše 50-percentný podiel. „V hodnotenom období dosiahol priemerný mesačný mzdový výdavok na jedného sudcu 4793 eur (vrátane 13. a 14. platu),“ spresnilo Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR v predloženej správe.

Vyššie príjmy oproti roku 2019 sú podľa rezortu spravodlivosti spôsobené predovšetkým príjmami Centra právnej pomoci, ktoré súvisia s osobnými bankrotmi, konkrétne splátkami pohľadávok.

(tasr)