Česká vláda schválila Národnú stratégiu pre boj proti hybridným hrozbám. Počíta napríklad so znižovaním strategickej závislosti na krajinách s odlišnou ideovo-hodnotovou orientáciou. Informoval o tom spravodajský portál Novinky.cz.

„Udalosti z posledných dní, ktoré sa týkajú neprijateľných aktivít ruských tajných služieb na našom území potvrdzujú, že nežijeme v bezpečnom svete. Preto musíme posilňovať svoju obranu a bezpečnosť, modernizovať armádu a nahrádzať zastaranú techniku, ale tiež účinne bojovať proti súdobým hrozbám,“ povedal český minister obrany Lubomír Metnar. Dodal, že schválená stratégia je nevyhnutným nástrojom na to, aby bol štát schopný nepriateľské kroky rozpoznať a včas a adekvátne na ne reagovať.

Podľa Jakuba Fajnora z tlačového odboru ministerstva obrany ide o prvý český strategický dokument, ktorý sa venuje tejto problematike. Spracovanie tohto dokumentu dal za úlohu ministerstvu obrany audit národnej bezpečnosti v roku 2016. Okrem rezortu obrany na nej pracovali i ďalšie úrady a inštitúcie. V ďalšej fáze na ňu naviaže akčný plán.

Ako pripomínajú Novinky.cz, hybridné pôsobenie definuje schválená stratégia ako skrytú aj zjavnú činnosť štátov i takzvaných neštátnych aktérov, ktorá je namierená proti zraniteľným častiam demokratického štátu a spoločnosti. Na dosiahnutie svojich cieľov títo aktéri využívajú rôzne nástroje – od politických a vojenských cez ekonomické, spravodajské alebo informačné. Prijatá stratégia okrem iného počíta s posilnením systému školení štátnych zamestnancov a verejných osvetových kampaní. Vybudovaný by tiež mal byť systém strategickej komunikácie.

(tasr, min)