Na výkon potravinových kontrol mala určite vplyv aj pandémia COVID-19. Znížená miera kontrol bola tiež v oblastiach, ktoré majú odkladný účinok. Uviedol to pre TASR Daniel Hrežík, hovorca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v reakcii na kritiku mimoparlamentnej strany Hlas-SD, že koaličné OĽANO znížilo za rok počty potravinových kontrol o 50 % a ohrozuje tým ľudí.

Podľa Hrežíka sa znížila frekvencia kontrol v prevádzkach s vyššou koncentráciou ľudí – predajne, kontrola vo výrobe si zachovala efektívnu kontinuitu. Znížená miera kontrol bola tiež v oblastiach, ktoré majú odkladný účinok. „V žiadnom prípade však nedochádza k ohrozovaniu verejného zdravia,“ zdôraznil hovorca.

Poznamenal, že plány úradných kontrol a odberu vzoriek pre príslušný kalendárny rok si vypracováva Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR na základe pravidiel z pohľadu hodnotenia rizika. „Tieto plány boli v ostatnom období analyzované z pohľadu efektívnosti a účinnosti úradných kontrol, čo tiež zapríčinilo ich nižší počet. V praxi to však neznamená, že dochádza k zníženej miere kontrol,“ informoval.

Pripomenul, že vládou schválený štátny rozpočet na rok 2021 predpokladá pokles počtu zamestnancov v súlade s vládnym cieľom znížiť výdavky štátu o 10 %. Takéto zníženie počtu zamestnancov v štátnej správe teda nie je v žiadnom prípade samostatnou iniciatívnou agrorezortu.

Cieľom agrorezortu podľa Hrežíka rozhodne nie je dotknúť sa výkonných pracovníkov a veterinárnych inšpektorov. „Je potrebné upozorniť na fakt, že vybrané organizácie neprešli za posledných päť až desať rokov žiadnou reorganizáciou a niektoré procesy sú dnes neefektívne a manažérsky zastaralé,“ poznamenal.

Vysvetlil, že ŠVPS má dnes okrem ústredného pracoviska aj 40 regionálnych veterinárnych a potravinových správ. Každá takáto správa má vlastné riadenie a manažment, ako aj viacero iných zamestnancov. Agrorezort preto vidí riešenia aj pri spájaní a zefektívnení niektorých činností tak, aby sa to výkonu kontrol a iných dôležitých činností vôbec nedotklo.

Ubezpečil, že kontrola potravín na Slovensku nezlyhala. V súvislosti s pozitívnymi prípadmi vzoriek špenátu a nameraných alkaloidov MPRV upravilo operatívne a promptne záväzné limity finančných prostriedkov na rok 2021, presunulo finančné prostriedky na ŠVPS ohľadom zavedenia laboratórnej metódy stanovenia tropánových alkaloidov v potravinách, ako aj financovanie akreditácie uvedenej metódy.

„MPRV SR pristupuje k úprave dolnej sadzby pokuty, nakoľko táto vyplynula z uznesenia vlády SR z 24. júna 2020. Z 34 doposiaľ udelených miliónových pokút bola k dnešnému dňu uhradená len jedna. Ostatných 33 je predmetom konania na Ústavnom súde SR,“ uviedol Hrežík k zníženiu tzv. miliónových pokút pre reťazce.

Zdôraznil, že sa nejedná o znižovanie pokút na nehoráznych 5 %. „V prípade opakovaného porušenia povinností je možné stále uložiť pokutu do 5.000.000 eur, orgán úradnej kontroly potravín pri určení výšky pokuty prihliada na závažnosť, trvanie, následky protiprávneho konania, minulosť prevádzkovateľa a na to, či ide o opakované protiprávne konanie. Dokonca sa zavádza nová definícia podvodnej a klamlivej praktiky,“ dodal Hrežík.

Strana Hlas-SD informovala, že OĽANO znížilo za rok počty potravinových kontrol v agrorezorte o 50 %. „Minister Ján Mičovský s ministrom financií (Eduardom) Hegerom (obaja OĽANO), dnes premiérom, zrušili minulý rok 120 pracovných miest ŠVPS. To je takmer 10 % všetkých zamestnancov tejto organizácie vrátane potravinových kontrolórov. Za posledných päť rokov pritom vzrástol počet úloh ŠVPS až o 50 %,“ podčiarkol Róbert Puci, poslanec Národnej rady SR.

(tasr)