Katolícki biskupi EÚ zasielajú Európe posolstvo nádeje a vyzývajú ju na solidaritu. K výzve sa pridal tiež slovenský arcibiskup Stanislav Zvolenský a český arcibiskup Graubner.

Biskupi združení v organizácii COMECE (Komisia biskupských konferencií v Európskej únii) vyhlasujú, že je to po prvý raz, čo adresujú spoločné „posolstvo nádeje a výzvu na solidaritu“ európskym inštitúciám a členským štátom Únie.

Za svoje národné biskupské konferencie  výzvu podpísal tiež arcibiskup Bratislavy Stanislav Zvolenský a arcibiskup Olomouca Jan Graubner. COMECE dúfa, že z pandemickej krízy „vyjdeme silnejší múdrejší a jednotnejší“, a želá si plodný dialóg so štátnymi predstaviteľmi. Jednak preto, aby sa v čase pandémie bral ohľad na náboženskú slobodu, a jednak preto, aby sa zabezpečili legálne cesty pre migrantov a humanitárne koridory pre utečencov. (bop)