V roku 2019 Slováci vyprodukovali 2,37 tony komunálneho odpadu. Denne tak Slovák vyhodil 1,2 kilogramu odpadu. Za posledných desať rokov ide o nárast na úrovni 35 percent. Vyplýva to z analýzy, ktorú vypracovala analytička spoločnosti WOOD & Company Eva Sadovská na základe aktuálnych údajov zo Štatistického úradu SR.

Slovensko podľa údajov Eurostatu za rok 2018 bolo v rámci Európskej únie deviatou krajinou s najnižšou produkciou komunálneho odpadu na hlavu, konkrétne 414 kg. Sadovská priblížila, že najväčšími producentmi sú Dáni, ktorí pred dvoma rokmi vyprodukovali 814 kg odpadu na človeka. Nasleduje Malta, Cyprus, Nemecko a Luxembursko. Odpad na obyvateľa sa u nich pohybuje na úrovni viac ako 600 kg.

„Naopak, najprázdnejšie odpadkové koše sú realitou u Rumunov, ktorí vyprodukovali v prepočte na hlavu 272 kg komunálneho odpadu. Ďalšie tri priečky v najnižšej produkcii komunálneho odpadu na obyvateľa patria našim susedom z V4,“ uviedla analytička.

Pripomenula, že Slovensko za posledných desať rokov zvýšilo produkciu komunálneho odpadu približne o tretinu. „V žiadnej inej krajine EÚ sa za desaťročie (2008 – 2018) hodnota analyzovaného ukazovateľa nezvýšila takto masívne ako v SR. V EÚ došlo za posledných desať rokov k poklesu o päť percent v dôsledku poklesu produkcie odpadu v jej viacerých ekonomikách,“ konštatuje Sadovská.

V recyklovaní a energetickom zhodnocovaní SR zaostáva. Viac ako polovica odpadu skončila v roku 2018 na skládkach, doplnila.

(tasr)