Práve teraz – 17.04. 2021 01:23

Slovenská republika má druhý najväčší počet väznených osôb v prepočte na 100 000 obyvateľov spomedzi štátov Európskej únie. Index väznených osôb vzrástol zo 184 na 100-tisíc obyvateľov v roku 2011, na 195 väznených osôb v roku 2020. Vyplýva to z prílohy správy o plnení úloh vyplývajúcich z aktualizovanej Koncepcie väzenstva SR na roky 2011 až 2020 za rok 2020.


Najviac väznených na 100-tisíc obyvateľov má v EÚ Litva (216), najmenej Slovinsko a Fínsko (53). „K 31. decembru 2020 bolo v 18 ústavoch zboru umiestnených 8 862 odsúdených a 1657 obvinených,“ spresnili v správe s tým, že hoci oproti roku 2011 poklesol počet trestných činov o tretinu, neprejavilo sa to poklesom počtu osôb vo výkone väzby alebo výkone trestu odňatia slobody. Percentuálne využitie ubytovacích kapacít pre osoby vo výkone väzby je na úrovni 99,9 percenta, pre osoby vo výkone trestu až 103,1 percenta. Zo správy vyplýva, že problémy s naplnenosťou väzenských objektov sa Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) snažil riešiť rozšírením profilácie jednotlivých ústavov. „Hoci kapacita väzenských objektov narástla z 10 615 miest v roku 2011 na 11 625 miest, ide o kapacitu pri minimálnej ubytovacej ploche tri a pol štvorcového metra pri väznených mužoch a štyri štvorcové metre pri väznených ženách a mladistvých,“ dodali.

Juraj Hajko
Ďalšie články