Zväz chovateľov oviec a kôz žiada Budaja, aby okamžite stiahol vyhlášku k zákonu o ochrane prírody. Vyhláška bude mať podľa zväzu negatívne dosahy na chov hospodárskych zvierat. Ovplyvniť by mala taktiež slobodu pohybu ľudí v prírode a biotop voľne žijúcej zveri. Ministerstvo životného prostredia predložilo novú vyhlášku do medzirezortného pripomienkového konania.

Ján Budaj by nemal ministerstvo zbavovať zodpovednosti za škody spôsobované predátormi, hovoria chovatelia. Napriek tomu, že minister avizoval zjednodušenie postupu pri nahlasovaní škôd spôsobených vlkom, zväz uvádza, že nové podmienky nebude vedieť chovateľ splniť.

Z vyhlášky vyplýva, že na každých 150 kusov hospodárskych zvierat by mal pripadnúť jeden strážny pes. Ak by chceli chovatelia ochrániť všetkých 330 000 oviec a kôz na 5747 farmách, museli by zabezpečiť viac ako 12 000 dospelých psov. „Absurdita návrhu vrcholí aj v účinnosti tejto vyhlášky, keď požiadavka držby minimálne 18-mesačných psov, ktoré boli vychované spolu so stádom, nadobúda účinnosť už od 1. januára 2021,“ konštatuje ZCHOK. Dodáva, že výcvik a výchova pastierskeho psa stojí 2000 eur. Nesprávne vycvičený pes či pastier, ktorý nedokáže psa ovládať, môže podľa zväzu predstavovať riziko ohrozenia ľudí či voľne žijúcej zveri.

Chovatelia kritizujú vo vyhláške aj nariadenie, že namiesto psa si môžu oplotiť pasienky elektrickými ohradníkmi s výškou aspoň 180 centimetrov. „Ovce spásajú 450 000 hektárov, čo by predstavovalo oplotenie lúk a pasienkov takmer v celej krajine. Oplôtky a oplotenia rovnako zamedzia voľnému pohybu voľne žijúcej zveri a živočíchov,“ podotýkajú.

V piatok (20. 11.) sa majú zástupcovia chovateľov stretnúť s Budajom, kde budú požadovať stiahnutie vyhlášky.

Novou vyhláškou sa má vlk dravý vyhlásiť za chráneného živočícha. Jeho usmrtenie by bolo trestným činom. Spoločenská hodnota vlka by bola 3000 eur.

(tasr)