Okresný súd Bratislava I na základe rozhodnutia zo 6. apríla 2021 povolil reštrukturalizáciu spoločnosti Arca Capital Slovakia. Vyhovel tak jej návrhu na povolenie reštrukturalizácie, ktorý vyhodnotil ako dôvodný. Informoval o tom Ondřej Pechar, mediálny zástupca skupiny Arca Capital.

(tasr)