Stratégia inklúzie Rómov: Vláda hodlá znížiť podiel Slovákov, ktorí ich nechcú za susedov.

Prioritnými oblasťami, na ktoré sa upriami Stratégia rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030, je vzdelávanie, bývanie, zdravie a zamestnanosť. Osobitný dôraz sa kladie na nediskrimináciu a zintenzívnenie intervencií v boji s protirómskym rasizmom. Vyplýva to z návrhu stratégie z dielne Ministerstva vnútra SR, ktorý v stredu schválila vláda. Viac sa dočítate v článku denníka Štandard.