Únia hydinárov Slovenska víta vyčlenenie investícií na podporu v sektore poľnohospodárstva a potravinárstva. Umožní im to modernizáciu a presadenie sa na domácich aj zahraničných trhoch.

„Chovatelia hydiny a producenti vajec sa budú môcť zapojiť do výzvy v rámci podopatrenia 4.1 a spracovatelia hydiny a vajec do výzvy v rámci podopatrenia 4.2,“ spresnil riaditeľ ÚHS Daniel Molnár.

Zdôraznil, že možnosť čerpania finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ je dôležitá najmä v tomto období, keď sa každý poľnohospodársky a potravinársky subjekt borí s problémom získania finanicíí na investície do rozvoja a modernizácie svojej výroby a možnosti zlepšenia svojej konkurencieschopnosti na domácich, ako aj zahraničných trhoch.

„Pri príprave jednotlivých výziev považujeme za dôležité upozorniť na potrebu nastavenia jednotlivých parametrov, podmienok a hodnotení vo výzvach nediskriminačným spôsobom, aby sa do nich v súčasnej ekonomicky nepriaznivej situácii v poľnohospodárstve a potravinárstve mohlo zapojiť čo najväčšie množstvo podnikateľských subjektov,“ podčiarkol Molnár.

ÚHS podľa neho už dlhodobo upozorňuje na kritickú situáciu v chove a spracovaní hydiny v SR. Neustály rast výrobných nákladov, pokles odbytových cien, nárast dovozu hydinového mäsa, absencia systémovej finančnej podpory sektora, neriešenie existujúcich problémov, ako aj nedostatočná prezentácia slovenských potravín sa aj v roku 2021 podieľajú na ďalšom zhoršovaní situácie.

„Situácia v chove a spracovaní hydiny v Slovenskej republike je počas rokov 2020 a 2021 neľahká. Sebestačnosť Slovenska v produkcii hydinového mäsa sa v posledných rokoch dramaticky znižuje. Dnes je na úrovni 50 percent, čo nás v rámci EÚ radí na posledné miesta,“ dodal Molnár.

(tasr)