Nová aj stratená pevnina. Ako ľudia fyzicky menia tvar sveta.

Svet sa stále mení. Či už si pod tým predstavíme ľudskú civilizáciu, prírodu, alebo zem ako takú, nič neostáva konštantné. To platí aj pre fyzický vzhľad sveta, ako ho poznáme z atlasov či máp. Ľudstvo svojou činnosťou dokáže zmeniť aj tento fyzický ráz pevnín či vodných plôch. Viac sa dočítate v článku denníka Štandard.