Home office v Rakúsku ukázal bezpečnostné riziká u firiem aj zamestnancov.

Od začiatku pandémie nového koronavírusu v marci minulého roka muselo veľa Rakúšanov začať pracovať z domu, tzv. home office. Zamestnávatelia však často podnikli len nedostatočné zabezpečenie počítačových systémov. Ako vyplýva z reprezentatívneho prieskumu konzultačnej spoločnosti Deloitte Österreich a výskumného inštitútu SORA, na ktorom sa zúčastnilo 500 pracovníkov v Rakúsku, zhruba u tretiny zamestnancov neboli skontrolované antivírusové programy ani softvérové aktualizácie.

Nedostatky sa však objavili aj na strane samotných zamestnancov, išlo najmä o ich nedostatočné povedomie o možných rizikách. Pätina respondentov verí, že vo vlastnom domove sú kybernetické hrozby nižšie. Viac než dve tretiny respondentov občas používalo na pracovné rozhovory aplikácie typu WhatsApp.

Zamestnanci často ľahkovážne zaobchádzali s citlivými firemnými údajmi a zamestnávatelia zas zanedbávali primerané informovanie svojich pracovníkov. Až 29 % opýtaných uviedlo, že ich firma nikdy neinformovala o bezpečnosti a ochrane dát pri práci z domu. Keď už podniky svojich zamestnancov informovali, tak v 63 % prípadov sa to udialo formou emailu. Školenia ponúkli v 36 % prípadov a elektronické semináre v 34 %.

„V dôsledku nedostatku informácií často dochádza na strane zamestnancov k medzerám v znalostiach a chybnému posúdeniu situácie,“ cituje agentúra APA predstaviteľa Deloitte Alexandra Ruzicku. Z pohľadu manažéra Deloitte Andreasa Niederbachera je preto mimoriadne dôležité, aby firmy stanovili a odkomunikovali „jasné pravidlá pre bezpečné zaobchádzanie s pracovnými údajmi počas home office“.

(tasr, min)