Rušenie doplatkov za lieky pre deti neznamená, že budú všetky zadarmo. Povedal to prezident Slovenskej lekárnickej komory (SLeK) Ondrej Sukeľ.

„Nejde o ‚nulové‘ doplatky, ale o zníženie doplatku o sumu, ktorá sa dopláca za najlacnejší liek v príslušnej referenčnej skupine (takzvané započítateľný doplatok),“ uviedol Sukeľ pre TASR. Ako dodal, „ak máme lieky s rovnakým zložením – A, B, C, D, pričom za liek A sa nedopláca nič a za lieky B, C, D sa doplácajú dve eurá, tak pacient do šesť rokov bude za tie lieky stále hradiť dve eurá.“ Ďalej vysvetlil, že ak by bola za všetky úhrada dve eurá, tak by pacient do šesť rokov neplatil nič ani za jeden liek.

Legislatívna zmena sa podľa Sukeľa nevzťahuje na deti, ktoré už majú šesť rokov. „Vzťahuje sa na deti, ktoré dovŕšia šesť rokov v priebehu aktuálneho štvrťroka a to počas celého štvrťroka. Teda dieťa narodené napríklad 5. apríla 2015 bude uplatňovať limit spoluúčasti až do konca júna,“ spresnil.

Podľa Sukeľa u vybranej skupiny dôchodcov a ťažko zdravotne postihnutých nadobúda zákon účinnosť až od 1. januára 2022. Upozornil, že stále platia limity spoluúčasti účinné podľa starých predpisov a budú platiť aj od 1. januára 2022. „Takže dôchodcovia, ktorí nespadnú do nulového limitu uplatňovaného v lekárňach, budú mať aj naďalej štvrťročne vracané poisťovňou doplatky zaplatené nad rámec limitu spoluúčasti (30 eur štvrťročne),“ dodal Sukeľ.

(tasr, bop)