Posolstvo Veľkej noci je o pokoji, otvorme sa preň. V súvislosti s veľkonočnými sviatkami to uviedol bratislavský arcibiskup a predseda Konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský.

Poukázal na to, že pri slávení mu v chrámoch chýbajú veriaci. „Slávenie v prázdnej katedrále je naozaj slávenie, ktoré je neúplné,“ povedal. Ako doplnil, napriek všetkým ťažkostiam, ktoré verejnosť prežíva, mysleli kňazi na ľudí, ako môžu kňazskú službu poskytnúť a ako im byť nablízku. „Stále znova a znova sa vraciame k tomu, že sme k dispozícii pre takzvanú individuálnu pastoráciu, pre stretnutie s každým z vás osobne. Veľmi poslúži, keď by ste si dopredu s vašim dôstojným pánom farárom alebo kaplánom dohodli stretnutie,“ uviedol Zvolenský.

Zároveň poprosil veriacich, aby so svojím zámerom, keď chcú prísť do kostola a prijať sviatosti, oboznámili kňaza dopredu a dohodli si termín. Poukázal pritom na rešpektovanie hygienických predpisov a možnosti predísť zhromaždeniu väčšieho počtu ľudí v kostoloch. „Kňazi sú pripravení takto vám slúžiť. Táto služba nám ukazuje viacej hodnotu každého z vás, vaše nenahraditeľné miesto v našich spoločenstvách,“ povedal Zvolenský.

Poznamenal, že posolstvo Veľkej noci je o pokoji. „Tak nech aj tá príprava na Veľkú noc, a potom aj celé slávenie je pre nás všetkých príležitosťou, aby sme vo svojom vnútri otvorili sa pre Boží pokoj a mohli ho potom prinášať aj k tým, ktorých budeme na svojej životnej ceste stretávať,“ uzavrel Zvolenský. (tasr, tob)