Výnimku na individuálnu duchovnú starostlivosť možno udeliť len výnimočne. Odporúča to Úrad verejného zdravotníctva.

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v usmernení určil viaceré podmienky. Zúčastňujúca sa osoba by mala byť zdravá a bez nariadených karanténnych opatrení. Vopred by sa mal dohodnúť termín a miesto služby. Dôležitý je tiež výber miesta tak, aby boli dodržané protiepidemické opatrenia. TASR o tom informovala hovorkyňa úradu Daša Račková.

V rámci individuálnej duchovnej služby možno ísť na spoveď alebo absolvovať rozhovor s duchovným. „Duchovná služba môže zahŕňať aj psychickú prvú pomoc, kopingové stratégie zvládania stresu, krízy alebo smútenia pri strate blízkej osoby,“ priblížila Račková. Duchovnú službu možno poskytnúť v prirodzenom prostredí, napríklad v dome prijímajúcej osoby či prírode, v sociálnom, zdravotnom, výchovnom alebo azylovom zariadení, ale aj v sakrálnom priestore alebo pastoračnom centre.

V rámci individuálnej pastoračnej služby možno vysluhovať sviatosti v prirodzenom prostredí veriaceho, napríklad v zariadení sociálnych služieb, ústavných zdravotníckych zariadeniach, hospicoch a rehoľných spoločenstvách komunitného typu. Povolené je aj zaopatrovanie chorých a sviatosť pomazania chorých. „Touto službou môže byť poskytnutá aj Eucharistia veriacim,“ doplnila Račková. Povoľuje sa v prirodzenom prostredí, ale aj v zariadeniach, kostoloch či pastoračných centrách.

Vláda ustanovila výnimku na individuálnu duchovnú službu od 1. apríla. Vysluhovanie svätých omší a liturgických obradov Veľkej noci je stále možné iba on-line formou.

(tasr, bop)