Podľa poľskej vlády neexistuje nijaké „právne ani faktické“ opodstatnenie pre žalobu, ktorú voči Varšave podala Európska komisia na Súdny dvor EÚ. EK tento krok zdôvodnila zásahmi poľskej vlády do nezávislosti tamojšieho súdnictva, konkrétne spornou justičnou reformou, ktorá začala platiť vlani vo februári. Informovala o tom agentúra AFP.

Hovorca poľskej vlády Piotr Müller vo svojej reakcii na Twitteri napísal, že žaloba EK nemá „právne ani faktické opodstatnenie“. Uviedol, že „regulácia otázok týkajúcich sa súdnictva je výlučne vnútroštátnou doménou“, čo podľa jeho slov jednoznačne vyplýva z poľskej ústavy aj zo zmlúv o EÚ. „Poľské nariadenia sa neodchyľujú od štandardov EÚ,“ dodal.

Brusel v stredu zároveň požiadal Súdny dvor EÚ, aby vydal dočasné nariadenie pozastavujúce – až do konečného verdiktu – platnosť predmetného poľského zákona o súdnictve z roku 2019, ktorý nadobudol účinnosť vlani vo februári.

Eurokomisár pre spravodlivosť Didier Reynders novinárom na tlačovej konferencii povedal, že EK sa domnieva, že tento zákon zasahuje do nezávislosti poľského súdnictva a je v rozpore s legislatívou EÚ, ktorá je nadradená zákonodarstvu členských krajín.

Zákon podľa EK bráni poľským súdom, aby v rámci prerokúvaných prípadov posudzovali právomoc rozhodovať o nich inými sudcami a aby kauzy či právne otázky postúpili Súdnemu dvoru EÚ. To podľa EK narúša účinné uplatňovanie práva EÚ a je nezlučiteľné so zásadou prednosti práva EÚ, fungovaním mechanizmu predbežného rozhodnutia aj požiadavkami nezávislosti súdnictva.

Na základe zákona o súdnictve tiež vznikla nová disciplinárna komora poľského Najvyššieho súdu, ktorá môže prijímať rozhodnutia s priamym vplyvom na sudcov a na spôsob výkonu ich funkcie. Sudcom môže napríklad odobrať imunitu s cieľom začať proti nim trestné stíhanie a následné dočasné pozastavenie výkonu ich funkcie či zníženie ich platu.

Disciplinárna komora rozhoduje aj o veciach týkajúcich sa pracovného práva, sociálneho zabezpečenia a odchodu sudcov najvyššieho súdu do dôchodku.

Európska komisia v rámci žiadosti o pozastavenie uplatňovania tohto zákona Súdny dvor EÚ požiadala aj o pozastavenie fungovania tejto disciplinárnej komory, a tiež o pozastavenie rešpektovania jej doterajších rozhodnutí týkajúcich sa odobratia imunity sudcom.

Agentúra AFP uvádza, že najnovší krok EK je súčasťou jej snáh, aby sa Poľsko aj Maďarsko vrátili k dodržiavaniu demokratických štandardov EÚ. Komisia kritizuje vlády oboch krajín za potláčanie nezávislosti médií aj justície.

(tasr)