Európska komisia v stredu oznámila, že podáva voči Poľsku žalobu na Súdny dvor EÚ. Dôvodom sú zásahy poľskej vlády do nezávislosti súdnictva. Informovala agentúra AFP.

Brusel zároveň žiada Súdny dvor EÚ, aby vydal dočasné nariadenie pozastavujúce – až do konečného verdiktu – platnosť poľského zákona o súdnictve z roku 2019, ktorý nadobudol účinnosť vlani vo februári.

Eurokomisár pre spravodlivosť Didier Reynders novinárom na tlačovej konferencii povedal, že EK sa domnieva, že tento zákon zasahuje do nezávislosti poľského súdnictva a je v rozpore s legislatívou EÚ, ktorá je nadradená zákonodarstvu členských krajín.

Zákon podľa EK bráni poľským súdom, aby v rámci prejednávaných káuz posudzovali právomoc rozhodovať o nich inými sudcami, a kauzy napríklad postúpili Súdnemu dvoru EÚ. To podľa EK narúša účinné uplatňovanie práva EÚ a je nezlučiteľné so zásadou prednosti práva EÚ, fungovaním mechanizmu predbežného rozhodnutia a požiadavkami nezávislosti súdnictva.

Na základe zákona o súdnictve tiež vznikla nová disciplinárna komora poľského Najvyššieho súdu, ktorá má podľa EK právomoc rozhodovať o otázkach týkajúcich sa nezávislosti súdnictva. Napríklad môže odobrať sudcom imunitu a vydať ich na trestné stíhanie, či znížiť im platy, uvádza AFP.

To bráni poľským súdom v tom, aby si plnili svoju povinnosť uplatňovať právne predpisy EÚ alebo požadovať pred Súdnym dvorom EÚ prejudiciálne otázky. Legislatíva, ktorá nadobudla účinnosť v polovici februára 2020, je podľa EK nezlučiteľná so zásadou prednosti práva EÚ, fungovaním mechanizmu predbežného rozhodnutia, ako aj požiadavkami nezávislosti súdnictva.

(tasr)