Maďarsko nezaviedlo požadované zmeny, ktoré majú zmierniť korupciu poslancov parlamentu, sudcov a prokurátorov. Uviedla to v utorok Skupina štátov proti korupcii.

Skupina štátov proti korupcii (GRECO) upozornila, že situácia sa v Maďarsku v tejto oblasti od správy z minulého roka nezlepšila a maďarská strana uspokojivo implementuje iba päť z 18 odporúčaní z roku 2015, ktoré sa priamo týkajú členov parlamentu, sudcov a prokurátorov. „Celková nízka úroveň dodržiavania odporúčaní zostáva globálne neuspokojivá, čo je rovnaká úroveň vykonávania ako v predchádzajúcej správe o súlade z roku 2019,“ uvádza sa v dokumente protikorupčného orgánu Rady Európy.

Nová správa GRECO zdôraznila, že na zlepšenie súčasného rámca integrity poslancov parlamentu sú potrebné rozhodnejšie opatrenia. Tie by mali zlepšiť úroveň transparentnosti a konzultácií v legislatívnom procese vrátane zavedenia pravidiel pre styky s lobistami, prijatia kódexu správania pre poslancov, aby sa dalo predchádzať konfliktom záujmov a rozvíjať pravidlá, ktoré poslancom ukladajú povinnosť zverejňovať potenciálne konflikty medzi ich parlamentnou prácou a ich súkromnými záujmami. Tiež je potrebné zaistiť jednotný formát majetkových priznaní poslancov, preskúmať ich širokú imunitu a zabezpečiť účinný dohľad a presadzovanie pravidiel správania, predchádzania konfliktu záujmov a majetkových priznaní.

V súlade so svojím rokovacím poriadkom GRECO vyzvala vedúceho maďarskej delegácie, aby Budapešť najskôr do 30. septembra 2021 predložila správu o pokroku pri vykonávaní doteraz nezavedených odporúčaní protikorupčného orgánu Rady Európy.

GRECO je orgánom Rady Európy, ktorého cieľom je zlepšovať kapacitu členských krajín organizácie v boji proti korupcii monitorovaním dodržiavania ich protikorupčných noriem. (tasr)