Priemyselné podniky so slovenským kapitálom v tomto roku nepokračujú v prechode na priemysel 4.0 a oproti vlaňajšku v digitalizácii a automatizácii stagnujú.

Vyplýva to z aktuálneho prieskumu Združenia inteligentného priemyslu (Industry4UM) na vzorke 57 podnikov. Združenie prieskum uskutočnilo už po štvrtý raz a pod jeho tohtoročné výsledky sa podľa združenia podpísala aj mimoriadna situácia spojená s pandémiou ochorenia COVID-19. „Oproti minulému roku prieskum odhalil stagnáciu v digitalizácii priemyselných podnikov a odkryl dramatické zaostávanie aplikácie trendov Industry 4.0 v podnikoch so slovenským kapitálom. Tie majú problém s budovaním aplikačných tímov a prípravou implementačných stratégií,“ uviedlo združenie Industry4UM.

Až dve tretiny podnikov si zároveň podľa výsledkov prieskumu uvedomujú, že vplyv koronakrízy by zvládli lepšie, ak by boli digitalizované. Až tri štvrtiny podnikov považuje aplikáciu Industry 4.0 za veľmi dôležitú a 62 % podnikov potvrdilo, že by im v aktuálnej situácii pomohla silnejšia digitalizácia a automatizácia.

Výsledky prieskumu sú podľa prezidenta IT asociácie Slovenska Emila Fitoša silným odkazom pre politikov, ktorí budú rozhodovať o tom, ako použiť prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti, ale aj zo štrukturálnych fondov EÚ. „Zjednodušene povedané, po opatreniach súvisiacich s koronakrízou slovenské priemyselné podniky potrebujú pomoc štátu s modernizáciou, inak hrozí, že ich pozíciu v dodávateľských vzťahoch obsadia firmy z iných krajín,“ zdôraznil Fitoš.

Znepokojivý je podľa Industry4UM aj pohľad na štruktúru podnikov zriaďujúcich implementačné tímy odborníkov, ktoré sú jednou z podmienok úspešnej transformácie. Tím, ktorý pracuje na digitálnej transformácii, má až 79 % podnikov so zahraničným kapitálom, kým na strane podnikov s domácim kapitálom to je len 27 % firiem. (tasr)