V Trnave si omšou pripomenú 100. výročie narodenia biskupa Pavla Máriu Hnilicu. Omša sa uskutoční bez účasti veriacich.

Spomienkovú omšu pri príležitosti 100. výročia narodenia biskupa Pavla Máriu Hnilicu bude o 11. hodine sláviť v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave trnavský arcibiskup Ján Orosch. Omša sa uskutoční bez účasti veriacich, sledovať ju možno na facebookovom profile Trnavskej arcidiecézy alebo na portáli abu.sk. Informuje o tom web Trnavskej arciediecézy.

Trnavský katedrálny chrám je miestom posledného odpočinku biskupa Hnilicu, jeho ostatky tam boli uložené do krypty v októbri 2006. Na obrade sa zúčastnili predstavitelia katolíckej cirkvi na Slovensku, slovenskí biskupi, zástupcovia konferencie biskupov z Čiech, Ruska a Rakúska. Prítomní boli aj zástupcovia Národnej rady SR, kancelárie prezidenta, medzi zúčastnenými bol i bývalý prezident SR Michal Kováč, členovia cirkevných spoločenstiev a najmenej 2000 veriacich. Hlavným celebrantom omše bol kardinál Ján Chryzostom Korec, ktorého zosnulý biskup Hnilica vysvätil za biskupa v tajnosti.

Pavol Mária Hnilica sa narodil 30. marca 1921 v Uňatíne. V júli 1941 vstúpil do jezuitského noviciátu v Ružomberku. Po maturite na trnavskom gymnáziu v roku 1945 študoval v Brne a Děčíne filozofiu na jezuitskom filozofickom inštitúte. V roku 1949 začal študovať teológiu na jezuitskom teologickom inštitúte v Trnave a súčasne pokračoval v štúdiu v Bratislave. Po likvidácii kláštorov v roku 1950 bol v sústreďovacích táboroch, po prepustení ho v Rožňave tajne vysvätili za kňaza. Biskupskú vysviacku tajne prijal 2. januára 1951 v Rožňave. Následne odišiel do zahraničia. Študoval v Innsbrucku, neskôr v Nemecku a na požiadanie Vatikánskeho štátneho sekretariátu odišiel do Ríma. Jeho biskupská vysviacka bola zverejnená 13. mája 1964 pápežom Pavlom VI. v Ríme počas II. Vatikánskeho koncilu. Od toho času sa ako biskup venoval slovenským emigrantom v zahraničí. V marci 2004 dostalo Spoločenstvo pro Deo et Fratribus – Rodina Panny Márie, ktorého bol prezidentom, definitívne pápežské schválenie od Pápežskej rady pre laikov. Od júla 2006 žil v Nových Hradoch pri Českých Budějoviciach, kde 8. októbra 2006 zomrel.

(tasr)