Na podanie daňového priznania k dani z príjmu za minulý rok zostávajú dva dni. Túto povinnosť si k začiatku tohto týždňa splnila necelá polovica daňovníkov. Ak klienti nemôžu podať daňové priznanie pre pandémiu nového koronavírusu, stále môžu finančnej správe oznámiť predĺženie lehoty na podanie daňového priznania, pripomenula Finančná správa (FS) SR.

Lehota na splnenie si daňových povinností za minulý rok vyprší 31. marca. Finančná správa ročne prijme okolo 1,2 milióna daňových priznaní, no k pondelku (29.3.) daňové priznanie podalo 547.083 daňovníkov, pričom 51 % tak urobilo elektronickým spôsobom. „Väčšina daňovníkov si tak svoje povinnosti necháva na poslednú chvíľu, alebo oznámili finančnej správe odklad svojich povinností,“ uviedla hovorkyňa FS SR Martina Rybanská.

Ak daňovník nestihne, alebo nemôže podať daňové priznanie pre pandémiu nového koronavírusu, môže finančnej správe oznámiť predĺženie lehoty tiež do konca marca. „Papierovo“ komunikujúci klienti finančnej správy si môžu predĺžiť lehotu zjednodušeným spôsobom, a to zaslaním oznámenia emailom na adresu [email protected] FS tieto emaily eviduje a akceptuje takto zaslané oznámenia. Daňový subjekt, ktorý má povinnosť komunikovať s finančnou správou elektronicky, podáva takéto oznámenie naďalej jednoduchým spôsobom cez všeobecné podanie na portáli finančnej správy.

Pokiaľ chcú klienti doručiť daňové priznanie osobne, môžu tak urobiť aj návštevou daňového úradu, avšak za dodržania epidemických opatrení, vrátane preukázania sa negatívnym testom na ochorenie COVID-19. Daňové úrady sú pre klientov dostupnejšie, v utorok sú otvorené do 17.00 h a v stredu (31.3.) budú úrady k dispozícii až do 18.00 h. Pomoc môžu daňovníci získať aj na call centre finančnej správy. Okrem podania daňových priznaní k dani z príjmu je koniec marca v tomto roku posledným termínom aj na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel.

(tasr)