Slovenské mimovládne organizácie sa spojili vo výzve Spolu pre Etiópiu. Ide o reakciu na pretrvávajúcu humanitárnu krízu v severoetiópskom regióne Tigraj. Cieľom výzvy je vyzbierať financie a podporiť humanitárne aktivity ako priamu pomoc obyvateľom zasiahnutým vojnovým konfliktom. Informovala o tom Boba Markovič Baluchová z Platformy rozvojových organizácii – Ambrela.

Do pomoci sa zapojili organizácie eRko – Dobrá novina, Mary’s Meals Slovensko, Nadácia Integra, SAVIO, Slovenská katolícka charita s podporou Platformy rozvojových organizácii – Ambrela. „Sme presvedčení, že okrem urgentnej humanitárnej pomoci ľuďom zasiahnutým vojnou v regióne Tigraj je dôležité, aby sa medzinárodné spoločenstvo vrátane Slovenska zasadilo za okamžité zastavenie bojov, nastolenie mieru a dodržiavanie ľudských práv, aby ľudia mohli žiť v bezpečí a dôstojne a mohlo sa čo najskôr začať s obnovou regiónu,“ uvádza iniciatíva Spolu pre Etiópiu v spoločnom stanovisku.

Peniaze sa podľa Markovič Baluchovej použijú na financovanie humanitárnej pomoci, najmä vo forme zabezpečenia potravinovej pomoci, pitnej vody, hygienických potrieb, základných potrieb, ako sú prikrývky, prístrešky. „Ďalej pôjde o poskytovanie posttraumatickej a psychologickej starostlivosti, sociálnej práce a ďalších činností v prospech ľudských obetí vojenského konfliktu,“ dodala Markovič Baluchová.

Prispieť na pomoc obyvateľom Tigraja možno darom prostredníctvom darovacích stránok jednotlivých organizácií zverejnených na stránke iniciatívy www.spolupreetiopiu.sk v období od 22. marca do 16. apríla 2021.

Dlhodobé napätie medzi federálnou vládou v Addis Abeba a regionálnou tigrajskou správou pod vedením Ľudového oslobodzovacieho frontu (TPLF) vyvrcholilo v septembri 2020, keď sa v etiópskom regióne Tigraj napriek nesúhlasu federálnej vlády konali regionálne voľby. „Počet priamych obetí na životoch civilného obyvateľstva je aktuálne nejasný, v prevažnej miere sa udáva v stovkách obetí. Znepokojujúce sú najmä informácie o vojenských zločinoch voči civilistom, ktoré najnovšie prinášajú niektoré medzinárodné investigačné tímy,“ dodala Markovič Baluchová.

(tasr)