Mesto Žiar nad Hronom už podpísalo zmluvy na vybudovanie zelenej steny na budove Mestského kultúrneho centra i na úpravu spevnenej plochy, ktoré majú slúžiť ako vodozádržné opatrenia v reakcii na čoraz intenzívnejšie prejavy zmeny klímy. TASR o tom informoval vedúci kancelárie primátora Martin Baláž. Hlavnou úlohou zelenej steny na budove MsKC má byť podľa Baláža zadržiavanie vlhkosti z okolia. Okrem toho však bude na objekte z 80. rokov minulého storočia, ktorý sa mestu doposiaľ z vlastných zdrojov nepodarilo komplexne zrekonštruovať, spĺňať aj estetickú funkciu.

V rámci projektu samospráva počíta aj s úpravou parkovacích plôch pred budovou. „Zámková dlažba bude nahradená hydrodlažbou, ktorá má väčšie dilatačné medzery, medzi ktorými je buď tráva alebo štrk. Vďaka tomu sa dažďová voda vsakuje do pôdy, čím sa udržiava jej prirodzená cirkulácia,“ vysvetlil Baláž. Ako dodal, mesto by k MsKC chcelo pridať aj zelenú výsadbu, ktorá by mala slúžiť na ďalšie zadržiavanie vlhkosti.

V projekte vodozádržných opatrení na objekte MsKC sa samospráva uchádza o dotáciu Ministerstva životného prostredia SR. „Získaniu dotácie predchádza práve prebiehajúca kontrola verejného obstarávania zo strany štátnych orgánov,“ uviedol Baláž. Podpísané zmluvy so zhotoviteľmi počítajú s nákladmi viac ako 280.000 eur s DPH.

(tasr)