Obec Hliník nad Hronom vyhlásila verejnú súťaž na obstaranie nového dodávateľa, ktorý zabezpečí zber, prepravu a likvidáciu odpadov. Ako pre TASR uviedol prednosta obecného úradu Slavomír Hlinka, samosprávu s vysokým percentom vytriedenia odpadov stojí odpadové hospodárstvo ročne približne 100.000 eur.

Zber a prepravu odpadov zabezpečovali v Hliníku nad Hronom až doposiaľ Technické služby Žiar nad Hronom, zmluva s obcou vypršala koncom januára 2021. „Do obdobia ukončenia procesu verejného obstarávania, a teda výberu dodávateľa na ďalšie štvorročné obdobie, nám doterajšie služby zabezpečuje tá istá firma na základe našich objednávok,“ vysvetlil Hlinka. Ako dodal, začiatok verejného obstarávania oddialilo prijatie zákona v decembri 2020, podľa ktorého musia mať nádoby na bioodpad zabezpečený systém vetrania. Do rodinných domov však obec hnedé nádoby distribuovala už pred štyrmi rokmi.

Obec na odpadové hospodárstvo ročne minie približne 100.000 eur, celkové náklady však podľa prednostu z roka na rok rastú. „Nie je za tým len zvyšujúci sa zákonný poplatok za uloženie odpadu na skládke, ale i ďalšie zvyšujúce sa vstupy,“ vysvetlil Hlinka s tým, že kým pred štyrmi rokmi začínala obec s 12 zbermi odpadu ročne, teraz je ich do roka až 46.

V Hliníku nad Hronom sa darí vytriediť až 80 percent odpadov, podľa prednostu je však toto číslo ovplyvnené aj množstvami železných kovov. „Aj napriek tomu máme výborné výsledky na úrovni priemerných 130 kilogramov komunálneho odpadu na obyvateľa. Čo sa týka bioodpadu, ročne ho vyprodukujeme viac ako 275 ton, čo je takmer 100 kilogramov na hlavu,“ povedal Hlinka a dodal, že len bioodpad stojí obec viac ako 24.000 eur ročne.

Kedy obec zavedie plošný zber kuchynského odpadu, ktorý samospráve za úlohu ukladá nová legislatíva, ešte známe nie je, podľa prednostu to bude závisieť od výsledku verejnej súťaže. „Od januára sme zaviedli združený zber bioodpadu a kuchynského odpadu do nádob, ktoré sme počas uplynulých štyroch rokov splácali. Investícia sa teraz ukázala ako správna, pretože sme si mohli dovoliť zrušiť vrecia, ktoré doteraz občania využívali,“ poznamenal Hlinka.

(tasr)