Na aprílovom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Hlohovci by mali poslanci voliť nového hlavného kontrolóra. Doterajšieho odvolali na svojej predchádzajúcej, februárovej schôdzi. Vyplýva to z uznesenia, ktoré na rokovaní prijali.

Nadchádzajúca schôdza hlohovského zastupiteľstva sa má uskutočniť 16. apríla, záujemcovia o tento post môžu doručiť svoje prihlášky najneskôr 14 dní pred konaním MsZ. Vyhlásiť voľbu hlavného kontrolóra chcela skupina poslancov už predtým, na predchádzajúcich dvoch zastupiteľstvách, no primátor Hlohovca Miroslav Kollár ani raz uznesenie o vyhlásení voľby nepodpísal. S odôvodnením, že je v rozpore so zákonom a s odvolaním na núdzový stav, čo potvrdilo aj stanovisko Okresnej prokuratúry v Trnave k veci.

V danom čase Hlohovec svojho kontrolóra mal. Na februárovej schôdzi skupina poslancov však najskôr na podnet poslankyne Lucie Svíčkovej odsúhlasila písomné upozornenie hlavnému kontrolórovi Jánovi Brezovskému na opakované zanedbávanie povinností vyplývajúce z jeho funkcie. Následne na návrh poslanca Ivana Baranoviča kontrolóra odvolali s platnosťou k 30. aprílu. Ďalším bodom rokovania bolo potom vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra, ktorý by mal nastúpiť k 1. máju.

Skupina poslancov už predtým, na januárovej schôdzi, odmietla návrh na zriadenie poradnej odbornej komisie pre posúdenie predpokladov uchádzačov. „Nepreverenie odborných vedomostí kandidátov dáva priestor na obsadenie pozície nekvalifikovanou osobou, čo môže v konečnom dôsledku spôsobiť škody na majetku samotného mesta Hlohovec,“ konštatoval vtedy primátor.

Jadrom sporu v Hlohovci je výklad zákona, v zmysle ktorého sa výkon funkcie v núdzovom stave predlžuje do skončenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu. Šesťročné funkčné obdobie hlavného kontrolóra malo pôvodne uplynúť 31. augusta 2020.

(tasr)