Prepojenie s maďarskou elektrickou sústavou sa odkladá. Nový termín je apríl 2021, pričom sa nevylučuje ďalší odklad.

Termín prepojenia slovenskej a maďarskej elektrickej prenosovej sústavy sa odkladá na začiatok apríla budúceho roka. Dôvodom je „nepredpokladaná mimoriadna situácia“, uviedla Slovenská elektrizačná a prenosová sústava (SEPS) na svoje internetovej stránke. Nový termín uvedenia 400-kilovoltového (kV) vedenia medzi elektrickými stanicami Veľký Ďur – Gönyű – Gabčíkovo a Rimavská Sobota – Sajóivánka stanovil SEPS na 5. apríla.

„Uvedený dátum je určený na základe najodbornejších odhadov zohľadňujúcich súčasnú situáciu, doterajšie poznatky a bežný postup príslušných úradov na slovenskej i maďarskej strane,“ uviedla SEPS. Pre nepredvídateľnosť vývoja situácie, najmä v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19, nie je podľa SEPS možné celkom vylúčiť možnosť ďalšieho odkladu uvedenia týchto vedení do komerčnej prevádzky. Slovensko-maďarské prepojenie prenosových sústav je podľa odborníkov dôležité pre pripájanie nových obnoviteľných zdrojov elektrickej energie.

(tasr)