Súčasťou novej stratégie EÚ pre cestovný ruch musia byť jednotné kritériá pre bezpečné cestovanie, spoločné očkovacie preukazy a hygienická certifikácia pre podniky cestovného ruchu. Zhodli sa na tom poslanci Európskeho parlamentu (EP) v rámci tohtotýždňového plenárneho zasadnutia v Bruseli.

Vo štvrtok prijaté nelegislatívne uznesenie, za ktoré hlasovalo 577 poslancov, 31 bolo proti a 80 sa zdržalo hlasovania, vyzýva členské štáty EÚ, aby do svojich národných plánov obnovy po koronakríze zahrnuli aj sektor turistiky a nabáda vlády k dočasnému zníženiu sadzieb DPH na služby v oblasti cestovného ruchu.

Podľa správy EP odvetvie cestovného ruchu v EÚ priamo či nepriamo zamestnáva približne 27 miliónov ľudí a predstavuje vyše 10 percenta hrubého domáceho produktu Únie. Pandémia ochorenia COVID-19 tento sektor ochromila a ohrozila okolo šesť miliónov pracovných miest.

Dopyt cestujúcich sa pod tlakom pandémie zmenil smerom k bezpečnému a udržateľnému cestovnému ruchu, aj preto europoslanci vo svojom uznesení vyzvali členské štáty, aby bezodkladne a v plnej miere implementovali spoločné kritériá bezpečného cestovania. Ich súčasťou má byť spoločný protokol EÚ o ochrane zdravia na účely testovania pred vycestovaním, pričom karanténa pri cestovaní by mala byť využívaná iba ako krajné riešenie.

Navrhovaný digitálny zelený preukaz o očkovaní by podľa EP mal slúžiť ako alternatíva k PCR testom vykonávaným na účel cestovania, ale aj ku karanténnym opatreniam. COVID pas, od ktorého si europoslanci sľubujú uľahčenie cestovania po Európe, by sa však mal začať využívať až po získaní dostatočných vedeckých dôkazov o tom, že očkované osoby vírus neprenášajú.

Uznesenie naliehavo vyzýva Európsku komisiu, aby zaviedla pečať hygienickej certifikácie EÚ pre služby v oblasti cestovného ruchu, ktorá by potvrdzovala dodržanie minimálnych noriem v oblasti prevencie a kontroly šírenia nového koronavírusu. Takáto certifikácia podľa poslancov pomôže obnoviť dôveru spotrebiteľov v odvetvie cestovného ruchu.

Komisia sa podľa EP musí zaoberať aj obdobím po prekonaní súčasnej pandémie a súčasťou toho musí byť nová stratégia EÚ pre udržateľný cestovný ruch, ktorá by nahradila aktuálnu stratégiu z roku 2010 a udržala pozíciu Európy ako poprednej turistickej destinácie.

V tejto súvislosti EP vyzval eurokomisiu na zriadenie Európskej agentúry pre cestovný ruch, ktorá by mala podporovať ekosystém cestovného ruchu, propagovať európsku značku v tretích krajinách, poskytovať Únii najnovšie údaje v oblasti cestovného ruchu, ale aj pomáhať malým podnikom s prístupom k financiám EÚ a podporovať tento sektor v snahe pripraviť sa na budúce možné krízy.

(tasr)