Na COVID-19 v roku 2020 nezomrelo žiadne dieťa. Seniori vo veku 65+, predstavovali viac ako 85 percent z celkového počtu zomretých na túto príčinu.

Na ochorenie COVID-19 v roku 2020 nezomrelo žiadne dieťa do 14 rokov. Z hľadiska vekovej štruktúry obetí tohto ochorenia prevládali seniori v poproduktívnom veku (65+), predstavovali viac ako 85 percent z celkového počtu zomretých na túto príčinu. Vyplýva to zo štatistík, ktoré v piatok zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR k dátam o príčinách úmrtí na Slovensku v roku 2020.

Takmer 15 percent zomretých na ochorenie COVID-19 pripadlo na ľudí v produktívnom veku, teda od 15 do 64 rokov. „V skupine mladších seniorov od 65 do 74 rokov podľahlo ochoreniu COVID-19 vlani 1064 osôb, čo predstavuje viac ako štvrtinu zo všetkých zomretých na ochorenie COVID-19 (26,6 percenta) a takmer tretinu z celej skupiny zomretých seniorov (31,2 percenta),“ vyplýva z údajov ŠÚ SR.

Najviac ľudí podľahlo ochoreniu COVID-19 v seniorskej skupine nad 75 rokov, spôsobilo smrť 2351 osôb, čo je 58,7 percenta zo všetkých zomretých na túto infekciu. Šesť z desiatich zomretých na ochorenie COVID-19 tak boli seniori nad 75 rokov.

Z údajov ŠÚ SR vyplýva, že celoslovenský údaj je 73 zomretých na COVID-19 na 100-tisíc obyvateľov, pričom úmrtnosť na všetky príčiny spolu dosiahla 1082 osôb na 100-tisíc obyvateľov. Najvyššia miera úmrtnosti spôsobená ochorením COVID-19 bola v Trenčianskom kraji, kde pripadlo 96 zomretých na 100-tisíc obyvateľov, naopak, najnižšie hodnoty úmrtnosti na COVID-19 mali Bratislavský kraj pri počte 48 úmrtí na 100-tisíc obyvateľov a Banskobystrický kraj s 56 osobami na 100-tisíc obyvateľov.

„V absolútnych číslach najviac zomretých na COVID-19 bolo v Prešovskom kraji (711 osôb) a to platilo vo všetkých vekových skupinách, je to však počtom obyvateľov najväčší kraj SR, nasledovali Nitriansky (608 zomretých) a Trenčiansky kraj (562),“ uvádza ŠÚ SR. Naopak, najnižšie početnosti úmrtí na COVID-19 boli z regionálneho hľadiska v Bratislavskom (326 osôb) a Banskobystrickom kraji (358).

Ochoreniu COVID-19 podľahlo minulý rok viac mužov (52 percent) než žien. Počet zomretých žien na túto infekciu nad mužmi prevládal iba v dvoch regiónoch – v Banskobystrickom a Košickom kraji.

(tasr)