Matej Bel, veľká ozdoba Uhorska. Slovák, ktorý pracoval i pre ostatné uhorské národy.

Meno Matej Bel patrí jednoznačne k tým zvučnejším na Slovensku, ale aj v okolitých štátoch. A je tak právom, tento slovenský učenec bol skoro všetkým – ekonómom, historikom, jazykovedcom, teológom i učiteľom. Nie nadarmo si vyslúžil označenie polyhistor a po svojej smrti i prezývku Magnum decus Hungariae – Veľká ozdoba Uhorska. Viac sa dočítate v článku denníka Štandard.