Matica slovenská s veľkým znepokojením prijala medializované informácie o tom, že skupina poslancov navrhuje zriadiť nový Národný cintorín v Bratislave.

Predsedníctvo MS odmieta akékoľvek pokusy o účelový politický zásah do nášho kultúrneho a duchovného dedičstva. Matica slovenská v tejto súvislosti v plnom rozsahu podporuje stanovisko primátora mesta Martin Jána Danka o neopodstatnenosti takýchto iniciatív a legislatívnych úprav. Matica slovenská sa rovnako stotožňuje s petíciou „Národný cintorín môže byť len jeden“, ktorá vzišla z iniciatívy poslanca mestského zastupiteľstva Martin Michala Uherčíka a jeho kolegov a taktiež sa aktívne zapája do jej podpory.

Matica podporí aj ďalšie aktivity za zachovanie len jedného Národného cintorína v Martine. Preto v tejto súvislosti oceňujeme snahu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Ľubice Laššákovej stiahnuť z rokovania návrh o vytvorení druhého národného cintorína z Ondrejského cintorína v Bratislave. Súčasne vyzývame aj ostatných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky bez ohľadu na ich stranícku príslušnosť, či politické a názorové presvedčenie, aby prejavili iniciatívu vo veci zastavenia tejto kampane.

Podľa Matice slovenskej je len jeden Národný cintorín a jeho genius loci, ktorý sa nachádza v Martine ako tradičnom centre národnej kultúry Slovákov. Predsedníctvo MS považuje ahistorické a zavádzajúce tvrdenia o tom, že Ondrejský cintorín v Bratislave sa má stať akýmsi „logickým pokračovaním údajne zaplneného Národného cintorína v Martine z 19. storočia“ za hrubú manipuláciu s historickou kontinuitou i pamäťou národa.

(jor)