Denné koncentrácie peľu v ovzduší pre nočné mrazy poklesli. Peľová sezóna liesky a jelše už prešla vrcholom.

V teplejších oblastiach Slovenska majú denné koncentrácie peľu výrazne klesajúcu tendenciu. Informovala o tom Janka Lafférsová z oddelenia lekárskej mikrobiológie banskobystrického Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Banská Bystrica, pod ktoré spadá aj koordinácia peľovej informačnej služby v SR.

„Peľová sezóna liesky prešla svojím vrcholom aj na strednom a severnom Slovensku, ale alergologicky významné koncentrácie si tu ešte udrží vďaka transportovanému peľu zo studených dolín či severných svahov s vysokou snehovou pokrývkou. Denné koncentrácie peľu jelše budú mať klesajúcu tendenciu, ale na strednom, severnom a východnom Slovensku môžu stále dosahovať alergologicky významné hladiny,“ konkretizovala Lafférsová.

Dodala, že veľmi vysoké denné koncentrácie peľu drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité sa v Bratislave udržia vo veľmi vysokých hladinách, na ostatnom území budú mať stúpajúcu tendenciu. „Na väčšine územia SR dosiahnu vysoké hladiny denné koncentrácie peľu topoľa a jaseňa. Ďalší nárast denných hladín predpokladáme aj u spór húb (plesní),“ podotkla Lafférsová.

(tasr, bop)