Zuzana Čaputová v nedeľu podporila myšlienku Svetového dňa Downovho syndrómu. Je to príležitosť pripomenúť si, že ľudia s Downovým syndrómom majú právo byť vnímaní rovnocennevo všetkých aspektoch života našej spoločnosti, uviedla na sociálnej sieti.

Hlava štátu upozornila, že ľudia s Downovým syndrómom sa pri začleňovaní do spoločnosti stretávajú s mnohými prekážkami. Vyplývajú z neznalosti, stereotypov alebo strachu z inakosti. „Oni však chcú žiť s nami, a nie vedľa nás,“ zdôraznila.

Vyzvala, aby sa o inklúzia, citlivosť a rešpektovanie inakosti ľudí s Downovým syndrómom stali samozrejmou realitou našej každodennosti.

(tasr)