Korčok: Téma boja proti rasizmu, xenofóbii a diskriminácii je jednou z priorít v oblasti ochrany ľudských práv. Pri príležitosti Medzinárodného dňa boja za odstránenie rasovej diskriminácie, ktorý pripadá na nedeľu, to zdôraznil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok (nominant SaS).

Pripomenul, že Slovensko sa v tejto oblasti angažovalo aj počas členstva v Rade OSN pre ľudské práva (2018 – 2020) a jej význam vníma aj v súvislosti s kandidatúrou do Hospodárskej a sociálnej rady OSN na roky 2023 – 2025. Korčok zdôraznil podporu pre rovnosť, spravodlivosť a participáciu dotknutých menšín v rozhodovacích procesoch. „Všetky ľudské bytosti sa rodia slobodné a rovnocenné v dôstojnosti a právach. Každá doktrína rasovej nadradenosti je vedecky nepravdivá, morálne odsúdená, spoločensky nespravodlivá a nebezpečná a musí byť odmietnutá spolu s teóriami, ktoré sa snažia určiť existenciu oddelených ľudských rás,“ uviedol šéf slovenskej diplomacie.

Poukázal tiež na to, že pandémia ochorenia COVID-19 odhalila pretrvávanie rasizmu a diskriminácie v súčasnej spoločnosti a ďalej prehĺbila existujúce ťažkosti, zvyšujúce i tlak na menšiny. Víta preto posilnený strategický rámec EÚ pre rovnosť, začleňovanie a účasť Rómov, schválený Európskou komisiou 7. októbra 2020. „Presadzuje začlenenie Rómov v štyroch oblastiach sektorovej politiky, ktorými sú vzdelávanie, zamestnanosť, zdravotná starostlivosť a bývanie,“ dodal.

Šéf diplomacie upozornil, že SR si s ďalšími viac ako 130 štátmi pripomenula Medzinárodný deň boja za odstránenie rasovej diskriminácie aj na pôde 46. zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva. SR sa pridala k výzve na spoločný a solidárny postup v boji proti rasizmu a rasovej diskriminácii, xenofóbii a netolerancii.

(tasr)