Ochranári a majitelia lesov spolu diskutovali o ochrane prírody. Po mnohých nezrovnalostiach v budúcnosti pripúšťajú spoluprácu.

O spolupráci v oblasti ochrany prírody a krajiny, najmä lesov, diskutovali predstavitelia Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR a vedenie Únie regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska. Informuje o tom ŠOP na svojom webe.

„Myslím, že doterajšia (ne)komunikácia vytvorila celý rad nedorozumení a z tohto dôvodu rástla aj vzájomná nedôvera. Tento stav však neprospieva nikomu. Je potrebné vytvoriť podmienky pre spoluprácu na kvalitatívne vyššej úrovni, než to bolo v minulosti, a predchádzať tak prípadným nedorozumeniam,“ uviedol generálny riaditeľ ŠOP Dušan Karaska.

Predstavitelia oboch inštitúcii sa dohodli na pravidelnejšom stretávaní, na ktorom by mali predstaviť a odkonzultovať kroky pri ochrane prírody a prípadnú spoluprácu v tejto oblasti. „Súčasná nepriaznivá situácia v ochrane prírody a zhoršujúci sa stav lesov v dôsledku dramatických klimatických zmien sa dá najefektívnejšie riešiť vzájomnou spoluprácou všetkých zainteresovaných,“ konštatuje ŠOP.

Zhodli sa tiež na tom, že akékoľvek nedorozumenia sa budú riešiť cestou vzájomnej komunikácie a vysvetlenia. Vedenie ŠOP deklarovalo väčšie zainteresovanie vlastníkov a užívateľov lesa pri ochrane prírody a realizácie spoločných aktivít.

(tasr, min)