Študentom končiacich ročníkov zdravotníckych škôl obnovia prezenčnú výučbu. Ide približne o vyše 400 stredoškolákov.

Na stredných zdravotníckych školách, ktorých zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj (KSK), sa od pondelka (22. 3.) obnoví praktické vyučovanie pre žiakov končiacich ročníkov. Ide približne o 420 stredoškolákov, informoval v piatok Úrad KSK.

Obnovenie praktického vyučovania sa týka stredných zdravotníckych škôl v Rožňave, Michalovciach a na Moyzesovej a Kukučínovej ulici v Košiciach. Žiaci ostatných stredných škôl sa budú naďalej vzdelávať dištančne.

„Uvedomujeme si, že na zdravotníckych školách je náročné zabezpečiť kvalitné praktické vyučovanie dištančne, zvlášť, ak pandémia obmedzuje režim na školách už rok. Košický samosprávny kraj preto na základe rozhodnutia ministra školstva a požiadaviek ministerstva zdravotníctva obnoví praktické vyučovanie na stredných zdravotníckych školách,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.

Študenti aj učitelia sa budú musieť pred vstupom do budovy preukázať negatívnym testom na koronavírus a nevyhnutnosťou bude aj tzv. ranný filter. Praktické vyučovanie bude pre žiakov stredných zdravotníckych škôl prispôsobené dopravným spojeniam.

Z dôvodu pandemickej situácie KSK nateraz pri ostatných školách ponecháva dištančnú formu štúdia. V aktuálnom školskom roku sú krajské stredné školy zatvorené od 16. októbra 2020, s výnimkou troch dní na začiatku marca, kedy bola končiacim stredoškolákom umožnená prezenčná výučba.

(tasr)