Docent ústavného práva: Počas trvania núdzového stavu má vláda širšie právomoci obmedzovať základné ľudské práva a slobody. Ak bude pri ich obmedzovaní zachovaná proporcionalita, môže vláda ústavne súladne zakázať občanom vycestovať do zahraničia. Pre TASR to uviedol docent ústavného práva z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Kamil Baraník. Reagoval tým na stredajšie (17. 3.) rozhodnutie vlády zrušiť výnimku na cestu do zahraničia s cieľom rekreácie.

„Toto rozhodnutie je však preskúmateľné na Ústavnom súde SR,“ poznamenal. Vyhlásil, že je nutné, aby sa pri akýchkoľvek obmedzeniach akcentovala proporcionalita. „To znamená, či je účel, ktorým je v tomto prípade zlepšenie zdravotnej situácie, prepojený s konkrétnym opatrením, t. j. zásahom do základného práva alebo slobody. Súčasne je dôležité aj to, či toto opatrenie nejde nad rámec toho, čo je na dosiahnutie sledovaného účelu nevyhnutné,“ zdôraznil.

Okrem rozsahu obmedzenia je preto podľa Baraníka dôležitá aj dĺžka trvania takýchto reštrikčných opatrení. „Proporcionalita nepochybne znamená aj to, že obmedzenie základného práva bude platiť len na čas nevyhnutne potrebný na zlepšenie pandemickej situácie. Ak by napríklad vláda základné právo obmedzila na obdobie celého trvania núdzového stavu, bez neustáleho monitorovania vývoja pandémie, bolo by otázne, či by takéto obmedzenie splnilo predpoklady proporcionálnosti, teda primeranosti zásahu,“ dodal.

Zároveň zdôraznil, že mimo núdzového, výnimočného, vojnového stavu alebo vojny môžu byť základné ľudské práva a slobody vnútroštátne obmedzené len zákonom alebo na základe zákona. Na rozdiel od súčasnej situácie ich teda vláda môže obmedzovať len na základe zákona vydaného Národnou radou SR. „V článku 51 Ústavy nájdeme ustanovenie, ktoré umožňuje extenzívnejšie obmedzovanie základných práv počas núdzového stavu. Ani v tom čase však nemôže ísť o svojvôľu, ale akékoľvek obmedzenia sa musia riadiť právnym rámcom vymedzeným ústavným zákonom o bezpečnosti štátu,“ spresnil.

(tasr)