Úrad verejného zdravotníctva SR aktuálne nie je oboznámený s podaním, ktoré Generálna prokuratúra SR zaslala na Ústavný súd SR. Informovala o tom hovorkyňa ÚVZ Daša Račková.

„ÚVZ SR v tejto veci nie je účastníkom konania, proti ktorému podanie smeruje. S jeho podrobným znením sa však oboznámi. Obsah podania nesúvisí s januárovými protestmi prokurátora,“ dodala Račková.

Generálny prokurátor Maroš Žilinka navrhol preskúmať ústavnosť vydávania vyhlášok Úradom verejného zdravotníctva SR. Ústavnému súdu SR podal návrh na začatie konania o súlade viacerých ustanovení zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia s ústavou. Chce tak odstrániť „pochybnosti“ o oprávnení ÚVZ vydávať vyhlášky ako všeobecne záväzné právne predpisy.

(tasr)