Zdravotníci zo zahraničia by mali mať jednudochší pracovný vstup na Slovensko. Vyplýva z návrhu zákona, ktorý odobrila vláda.

„V súčasnej situácii, keď je Slovenská republika v krízovej situácii a dopyt po zdravotníckych pracovníkoch neustále rastie, je dôležité prijať predkladaný návrh zákona, čím bude umožnený jednoduchší a rýchlejší prístup zdravotníckych zariadení k potrebnému zdravotníckemu personálu,“ uvádza sa v predkladacej správe.

Návrh zákona zároveň rieši otázku žiadostí o akreditáciu študijných programov ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, pričom v niektorých prípadoch hrozí aj úplné pozastavenie vzdelávania, čo môže viesť k problémom so zabezpečením potrebných špecialistov v zdravotníckych zariadeniach.

Podľa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR, ktoré ho pripravovalo, Slovensko dlhodobo čelí nedostatku zdravotníckych pracovníkov, čím môže dôjsť k prehĺbeniu už teraz ohrozenej dostupnosti a kvality špecializovanej zdravotnej starostlivosti, a teda k ohrozeniu práva na ochranu zdravia.

Návrh rieši aj otázku následnej liečby pacientov s ťažkým priebehom ochorenia COVID-19, ktorí predtým ležali na JIS či na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny a po prekonaní infekcie u nich pretrvávajú respiračné, nervovo-svalové alebo pohybové ťažkosti. Uhradená by im mala byť liečba v kúpeľoch.

Návrh rieši aj otázku použitia nosových rýchlotestov určených na profesionálne použitie aj nezaškolenými osobami. Ako povedal štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Peter Stachura, tento krok má pripraviť Slovensko na zmenu testovacej stratégie. Testy by sa mali využívať okrem domácností napríklad v školách či v závodoch. Zároveň by vakcínu proti ochoreniu COVID-19 mala zdravotná poisťovňa uhradiť z verejného zdravotného poistenia aj poistencovi iného členského štátu.

„Nárok na očkovanie budú mať aj dlžníci na zdravotnom poistení a zraniteľné osoby, ako napríklad ľudia bez domova,“ povedal v stredu minister financií Eduard Heger (OĽANO), dočasne poverený riadením Ministerstva zdravotníctva SR, s tým, že očkovanie by malo byť umožnené i cudzincom.

Stachura tiež uviedol že s cieľom redukovať mobilitu v krajine budú môcť niektoré lieky pre chronických pacientov predpísať aj všeobecní lekári. Zároveň by sa mali upraviť kompetencie pre operačné stredisko, ktoré by riadilo plánované presuny pacientov medzi jednotlivými nemocnicami.

(tasr)