Návrh na vytvorenie Etickej komisie RTVS neprešiel parlamentom napriek tomu, že prešiel koaličnou radou a v rozprave k nemu nemal nik okrem poslancov Smeru-SD žiadne pripomienky. Upozornil na to predseda Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá Kristián Čekovský, ktorý novelu zákona o RTVS predložil.

„Mrzí ma, že nielen opoziční, ale ani niektorí koaliční poslanci nepodporili väčšiu nezávislosť a ochranu novinárov v RTVS,“ skonštatoval pre TASR po výsledku hlasovania v pléne parlamentu. Zo 127 prítomných poslancov bolo za 62, proti 59, zdržali sa dvaja a štyria poslanci nehlasovali. Okrem opozície bol proti aj takmer celý klub Sme rodina.

RTVS v reakcii na výsledok hlasovania uviedla, že rozhodnutie rešpektuje. Zároveň pripomenula, že etická komisia už v rámci RTVS pôsobí od roku 2011 a v prípade pochybností o nezávislosti či objektívnosti niektorých reportáží posudzuje tieto atribúty a vedeniu poskytuje svoje nezávislé závery. Deklarovala zároveň snahu vedenia telerozhlasu zabezpečiť pracovné prostredie a atmosféru pre slobodnú a nezávislú tvorbu autorských príspevkov.

Predseda Rady RTVS Igor Gallo uviedol, že rade neprináleží sa vyjadrovať k výsledku hlasovania v parlamente. Pripomenul však, že sa orgán dohľadu témou etickej komisie zaoberal na jednom z predchádzajúcich rokovaní, pričom jeho členovia poukázali na to, že zmena zákona o verejnoprávnom vysielateľovi si aj v tomto prípade zaslúži širokú odbornú diskusiu. „Etická komisia na pôde RTVS už niekoľko rokov funguje obdobným spôsobom ako v okolitých krajinách. Je však možné zamyslieť sa nad zmenou jej kreovania tak, aby sa jej členmi mohli stať aj autority z externého prostredia,“ upozornil Gallo.

Čekovského návrh smeroval k vytvoreniu novokreovaného orgánu s právomocou prijímať stanoviská nielen k sporným aspektom programov RTVS, ale i k sporným rozhodnutiam manažmentu týkajúcim sa programového obsahu. V prípade zistení o porušení etických a právnych noriem novinárskej práce vrátane zásahov do nezávislosti tvorby mala mať komisia kompetenciu posudzovať, či generálny riaditeľ a Rada RTVS prijali dostatočné kroky na nápravu stavu. Väčšinu členov mali tvoriť odborníci z externého prostredia.

(tasr)