V stávke je prežitie rodiny. Čo o zväzkoch párov rovnakého pohlavia povedal pápež František.

František najnovšie neschválil požehnanie zväzkov osôb rovnakého pohlavia v texte Kongregácie pre náuku viery. Vo filme Francesco, ktoré predstavili v októbri minulého roku, však údajne tieto zväzky obhajoval, čo podnietilo široké spektrum reakcií. Štandard prináša prehľad pápežových názorov o občianskych zväzkoch za posledných 20 rokov od momentu, keď bol kardinálom v Buenos Aires. Viac sa dočítate v článku denníka Štandard.