Rusko už nie je len Moskva a ten zvyšok.

„Moskva nie je Rusko.” Toto prirovnanie sa stalo mantrou, ktorá dlhé roky po rozpade Sovietskeho zväzu pomerne verne charakterizovala enormné rozdiely v kvalite života medzi hlavným mestom a zvyškom krajiny. Hoci pomaly, no prestáva platiť. Viac sa dočítate v článku denníka Štandard.