SIS je v súlade so zákonom pripravená okamžite poskytnúť prezidentke svoje súhlasné stanovisko o oslobodení od povinnosti mlčanlivosti Vladimíra Pčolinského. Uvádza sa to v stanovisku SIS, ktoré TASR poskytla jej hovorkyňa Zuzana Morávková.

„Vzhľadom na medializáciu okolností spojených s oslobodzovaním od povinnosti mlčanlivosti riaditeľa SIS Vladimíra P. SIS ubezpečuje, že je v súlade so zákonom pripravená okamžite poskytnúť prezidentke SR Zuzane Čaputovej, ako orgánu oprávnenému na rozhodovanie o jeho oslobodení, svoje súhlasné stanovisko,“ objasnila hovorkyňa.

Zároveň SIS, ako štátny orgán zodpovedný za ochranu utajovaných skutočností vo svojej pôsobnosti, považuje za nevyhnutné poskytnúť aj verejnosti svoje stanovisko vo veci oslobodenia od povinnosti zachovávať mlčanlivosť o utajovaných skutočnostiach. „Pritom tak urobí po tom, čo predloží všetky relevantné informácie o aktuálnej situácii Osobitnému kontrolnému výboru Národnej rady SR na kontrolu činnosti SIS, ktorého mimoriadne zasadnutie bolo zvolané na 15. marca,“ uvádza sa v stanovisku.

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) podal na Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku návrh na vzatie do väzby Vladimíra P. z dôvodu možného pokračovania v trestnej činnosti a možného ovplyvňovania svedkov. Zatiaľ nie je známy termín, kedy bude sudca pre prípravné konanie ŠTS o návrhu rozhodovať. Termín TASR nevedela v sobotu večer potvrdiť ani obhajkyňa Eva Mišíková.

(tasr)