Slovensko nemusí zaplatiť viac ako 30 miliónov eur cyperskej schránkovej spoločnosti. Tá bola pôvodne akcionárom skrachovanej Európskej zdravotnej poisťovne. Krajský súd v Bratislave zrušil rozsudok Okresného súdu Bratislava I v spore, v ktorom žalovala štát o náhradu škody za zmarenú investíciu. TASR o tom informoval odbor komunikácie parlamentu s tým, že Slovenská republika tak uspela v ďalšom spore týkajúcom sa takzvaného zákazu zisku zdravotných poisťovní.

„Krajský súd v Bratislave ako odvolací súd aktuálnym rozhodnutím zrušil pre závažné pochybenia v celosti rozsudok prvostupňového súdu. Odvolací súd sa teda po takmer tri roky trvajúcom odvolacom konaní nakoniec stotožnil s argumentáciou Slovenskej republiky,“ spresnil tlačový odbor Kancelárie Národnej rady SR.

Okresný súd Bratislava I, ktorý v rozsudku z roku 2017 najprv konštatoval, že základ nároku žalobcu je daný, podľa Krajského súdu v Bratislave vec nesprávne právne posúdil a tiež nevykonal dôkazy navrhované žalovanou Slovenskou republikou, ktorú v spore zastupovala NR SR. Odbor komunikácie parlamentu toto rozhodnutie hodnotí ako ďalšie víťazstvo Slovenska v sporoch s akcionármi zdravotných poisťovní.

(tasr)