V medzirezortnom programe Podpora obrany štátu na roky 2021 až 2023 sa tento rok ráta so sumou 3,8 milióna eur. Najviac, vyše 2,1 milióna eur, bude určených na zabezpečenie štátnych hmotných rezerv pre obranu. Vyplýva to z návrhu, ktorý v stredu schválila vláda.

Vyše milión eur má smerovať na výskum a vývoj na podporu obrany štátu. Na zdravotnícku podporu má ísť eur 220.653 eur, na dopravnú a telekomunikačnú podporu 374.500 eur. Na podprogram s názvom Miesta riadenia pre podporu obrany štátu neplánuje vláda vyčleniť do roku 2023 žiadne financie. Rozdelenie financií by sa nemalo zmeniť ani v nasledujúcich dvoch rokoch.

„Plnením medzirezortného programu sa zabezpečuje pripravenosť na obranu štátu a plnenie medzinárodných záväzkov SR, ako je HNS – podpora hostiteľskej krajiny, zlepšenie vojenskej mobility na území SR, plnenie prísľubu investovania do obrany, ku ktorému sa SR zaviazala na samite NATO vo Walese v roku 2014, a plnenie Programového vyhlásenia vlády SR na obdobie rokov 2020 – 2024,“ približuje materiál.

Medzi prioritami medzirezortného programu je zabezpečenie podpory výskumno-vývojovej základne Ministerstva obrany SR s dôrazom na budovanie obranných spôsobilostí Ozbrojených síl (OS) SR. Ďalšou je modernizácia nevyhnutnej infraštruktúry objektu zriadeného na zabezpečenie obrany štátu. Program sa má zameriavať aj na udržiavanie stanoveného počtu nemocničných lôžok pre OS SR v rámci rozšíreného lôžkového fondu rezortu zdravotníctva. Udržiavať sa má aj použiteľnosť a funkčnosť objektov obrannej infraštruktúry s dôrazom na dopravnú infraštruktúru. Prioritou je tiež vytvárať a udržiavať štátne hmotné rezervy podľa potrieb armády.

Gestorom medzirezortného programu je Ministerstvo obrany SR. Účastníkmi sú ministerstvá vnútra, zdravotníctva, dopravy a výstavby, Správa štátnych hmotných rezerv SR a organizácie v ich pôsobnosti.

(tasr)