Ministerstvo školstva pripravilo zmeny v prezenčnej výučbe. Riaditelia majú možnosť umožniť ju pre deti hneď v dvoch prípadoch.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR pripravilo dve zmeny v súčasných pravidlách pre školy a školské zariadenia. S účinnosťou od pondelka 8. marca sa zmeny dotknú materských škôl a základných škôl na prvom stupni. TASR to potvrdil odbor komunikácie rezortu školstva.

Nová legislatívna úprava požaduje od riaditeľov/zriaďovateľov materských škôl, aby prednostne zabezpečili prezenčnú výučbu detí zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce. Rodičia (zákonní zástupcovia) budú preukazovať túto skutočnosť čestným vyhlásením. „Nová legislatívna úprava tiež požaduje od riaditeľov/zriaďovateľov základných škôl, aby na prvom stupni vzdelávania prednostne zabezpečili prezenčnú výučbu žiakov zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce. Rodičia (zákonní zástupcovia) budú preukazovať túto skutočnosť čestným vyhlásením,“ uviedol odbor komunikácie rezortu školstva.

Druhou zmenou je, že ministerstvo školstva umožní otvoriť prezenčné vzdelávanie na prvom stupni základných škôl aj pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu v prípade, že o tom rozhodne riaditeľ/zriaďovateľ školy. Obe zmeny sú upravené v novom rozhodnutí ministra školstva s účinnosťou od 8. marca.

Ministerstvo školstva súčasne vyzýva riaditeľov, aby v spolupráci so zriaďovateľom zvážili využitie svojej právomoci otvoriť prezenčnú výučbu aj pre ďalšie deti a žiakov v prípade, že im to umožňujú personálne a priestorové podmienky, epidemiologická situácia v danej lokalite a v súlade s bezpečnostnými a ochrannými opatreniami.

Nové rozhodnutie ministra školstva bude platiť do 21. marca. V uznesení sa uvádza, že špeciálne materské školy a materské školy pri zdravotníckych zariadeniach pokračujú v doterajšom režime. Prezenčná forma výučby bude naďalej možná pre končiace ročníky na stredných školách, pre stredné zdravotnícke školy a skupiny piatich žiakov plus jeden učiteľ v prípade, že žiaci nemajú prístup k dištančnému vzdelávaniu. V utorok to pre TASR potvrdil odbor komunikácie MŠVVaŠ SR.

(tasr, min)