Európska komisia schválila 226 projektov 27 členských štátoch v hodnote 102,6 milióna eur, Slovensku schválila 38 reformných projektov.

Európska komisia (EK) v utorok vo všetkých 27 členských štátoch EÚ schválila 226 projektov v hodnote 102,6 milióna eur, ktoré podporia úsilie vlád pri navrhovaní a vykonávaní vnútroštátnych reforiem na posilnenie hospodárskeho rastu. V prípade Slovenska EK schválila 38 reformných projektov.

Podporné opatrenia sa budú realizovať cez Nástroj technickej podpory (TSI) a na rok 2021 budú mať na podporu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v EÚ k dispozícii 102,6 milióna eur.

Eurokomisárka pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreirová v tejto súvislosti zdôraznila, že reformy sú potrebné na zlepšenie podnikateľského prostredia, posilnenie systémov zdravotnej starostlivosti a sociálnych a vzdelávacích systémov a na celkové zvýšenie odolnosti členských štátov pri riešení výziev a kríz.

TSI je hlavným nástrojom eurokomisie na poskytovanie technickej podpory reforiem v EÚ. Je súčasťou viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027 a plánu obnovy pre Európu v hodnote 750 miliárd eur. Vychádza z úspechu predošlého programu na podporu štrukturálnych reforiem, v rámci ktorého sa od roku 2017 uskutočnilo viac ako 1000 projektov technickej podpory vo všetkých členských štátoch.

Medzi reformy oprávnené na podporu z Nástroja technickej podpory patrí okrem iného verejná správa, daňová politika, podnikateľské prostredie, finančný sektor, trh práce, vzdelávacie systémy, sociálne služby, zdravotná starostlivosť, zelená transformácia a digitálne služby.

V prvej fáze bude na Slovensku podporených osem projektov v oblasti zdravotnej starostlivosti, vzdelávania, energetiky, ekologickej transformácie, zdaňovania, boja proti praniu špinavých peňazí a verejných výdavkov. Projekty schválené pre Slovensko sa týkajú napríklad aj útlmu ťažby uhlia na hornej Nitre či posilnenia digitalizácie štátnej správy.

So zvýšeným rozpočtom vo výške 864 miliónov eur na roky 2021 – 2027 môže TSI poskytnúť technickú podporu na pomoc členským štátom aj pri vypracúvaní a vykonávaní národných plánov obnovy a odolnosti, čím sa zabezpečí, že budú lepšie pripravené využiť financovanie z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.

S vykonávaním národných plánov podpory obnovy a odolnosti súvisí viac ako 60 % predbežne vybraných projektov Nástroja technickej podpory na rok 2021, z toho sa 30 % zameriava na ciele Európskej zelenej dohody a 44 % na digitálnu transformáciu.

(tasr)