Ministerstvo zdravotníctva SR plánuje zrevidovať špecializačné študijné programy a kompetencie zdravotníckych pracovníkov tak, aby reflektovali na potreby reálnej praxe. Ako pre TASR povedala hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová, cieľom je, aby každý, kto v zdravotníctve pracuje, vedel, aké je jeho postavenie v zdravotníckom tíme.

„Budeme sa snažiť odbornej aj laickej verejnosti priblížiť postavenie jednotlivých zdravotníckych profesií v systéme zdravotnej starostlivosti a zvýšiť ich reputáciu, ktorú si vzhľadom na náročnosť svojej práce zaslúžia,“ povedala.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) informovala, že v minulom roku odišlo z profesie 911 sestier a pôrodných asistentiek, no absolventov za to isté obdobie registrovala komora 389. Podľa komory tieto údaje jasne svedčia o tom, že „ošetrovateľská profesia je vážne ohrozená“.

Ministerstvo zdravotníctva v reakcii uviedlo, že kontinuálne pracuje na tom, aby sestry mali na svoju prácu adekvátne podmienky. „Odborníci na ministerstve pracujú na viacerých krokoch s cieľom zlepšenia postavenia a podmienok sestier, ktoré sú nevyhnutnou a dôležitou súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti pri pacientovi,“ doplnila Eliášová.

Prezidentka SK SaPA Iveta Lazorová poukázala na to, že „zaťaženie zdravotníckych zariadení a sestier v tzv. červených zónach nepoľavuje“. Doposiaľ si pandémia vyžiadala sedem životov sestier. Vláda SR by podľa jej slov mala prijať opatrenia na riešenie problému s ochorením COVID-19, ktorý môže vyvolať exodus z povolania.

MZ SR reagovalo, že prácu sestier si vysoko váži, obzvlášť chváli ich nasadenie pri pacientovi v náročnej dobe poznačenej pandémiou ochorenia COVID-19. Hovorí, že aktívne komunikuje so zástupcami stavovských a odborových organizácií v zdravotníctve, vzdelávacích ustanovizní, ale i zdravotníkmi samými o ich problémoch, ktoré ich trápia a návrhoch na riešenie. „Sme za konštruktívnu diskusiu a spoločné riešenia,“ uzavrelo.

(tasr)